Ime i prezime

Općina prebivališta

Kontakt telefon

Otkup meda i drugih pčelinjih proizvoda. Nudite:

Otkup drugih poljoprivrednih dobara. Nudite:

Navesti lokacije pašnjaka na kojima su stacionirane košnice prilikom ispaše

Da li ste ikad kontrolisali rojeve?

Na američku kugu
Da

Mikrobiološku ispravnost meda
Da

Hemijski sastav meda
Da

Drugo
Da


Da li ste član nekog udruženja?

Da li ste do sad radili sa otkupljivačima?

Da li ste do sad dobijali poticaje ili druga sredstva kao podršku?

Da li ste zaiteresovani da Vam šaljemo obavještenja putem email-a?
Da

Vaš e-mail?